Virtual Consultation Box

Virtual Consultation Box

Telekonsültasyon – Virtual Consultation Box

Virtual Consultation Box | Online Terapi Sistemi

Sizde danışanlarınızla görüşmelerinizi VeduBox ile kolayca sağlayabilirsiniz.

Virtual Consultation Box  Online Terapi Sistemi ile Doktor ve hasta arasında görüntülü görüşme yapılmasını, hasta ve doktor doküman, video paylaşımı ve mesajlamasını sağlamaktadır. Randevular / Görüşme saatleri SMS, e-posta ve mobil uygulama bildirimi şeklinde hastaya hatırlatılmaktadır.  Doktor kendi takviminde hasta görüşmelerinin gün ve saatini görebilmektedir.

Nedir?

Teletıp yeterli uzmanın olmaması, kompleks vakalarda ikinci görüş olarak konsultasyon ihtiyacının giderilmesi, uzaktan muayene ve tedavi hizmetleri, hasta memnuniyetinin artırılması ve doğru teşhis ve tedavi işlemlerinin uygulanması amacıyla verilen sağlık hizmetleridir.

Neden?