Paylaş

Öğrenmek için küçük bir adım: Mikro Öğrenme

Dijitalleşen dünyayla birlikte bilgiye erişim çok daha kolay bir hale geldi. Aynı zamanda bu kolaylık bireyler için yoğun bir bilgi akışına maruz kalmalarına da sebep oldu. Peki kolayca ulaşabildiğimiz bu bilgilerin gerçekten ne kadarını öğrenebiliyoruz? Ya da öğrendiklerimizi ne kadar süre hafızamızda saklayabiliyoruz? Maalesef, öğrendiklerimizin %80’ini bir ay içerisinde unutuyoruz. Aynı zamanda bu yoğun bilgi akışı içerisinde, insanlar öğrenmek için birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışıyor; fakat araştırmalar gösteriyor ki birden fazla işi aynı anda yapmak bedensel ve zihinsel olarak yorgunluğa sebep oluyor. Öğrenme sürecinde karşılaşılan bilgi akışındaki yoğunluk ve birden fazla işi aynı anda yapma gibi problemler öğrenme için yeni yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu hale getirdi. Bu yöntemlerden en etkili ve popüler olanı:

Mikro Öğrenme.

Peki nedir bu yöntem? Mikro Öğrenme en basit tanımı ile bilgiyi kısa, öz ve yoğunlaştırılmış parçalar

halinde aktarma metodudur. Mikro Öğrenme tanımını biraz daha açarsak insanların kısa zaman içerisinde kazanmak istedikleri bilgi ve becerileri parçalar halinde etkili bir şekilde öğretmeyi amaçlar. Ayrıca Mikro Öğrenme yöntemi geleneksel öğretim yönteminde karşılaştığımız dikkat dağınıklığı, zamansızlık ve etkisizlik gibi problemleri ortadan kaldırıyor çünkü Mikro Öğrenme yönteminde kullanılan zengin medya içerikleri (sunum, oyun, aktivite, video vs.) öğrencilerin derse ilgisi arttırıyor ve konuyu daha etkili bir şekilde kavramalarına olanak sağlıyor. Aynı zamanda, Mikro Öğrenme yöntemine uygun eğitimlerin içerisinde oluşturulan soru-cevap gibi karşılıklı diyaloglar, öğrencilerin eğitim sürecine daha aktif bir şekilde katılmasını sağlıyor.

Mikro Öğrenme yöntemi hem resmî kurumlar hem de resmî olmayan kurum veya kişiler tarafından tercih edilebiliyor. Örneğin; TED Talk ‘tan konuşma izlemek veya Khan Academy’den ders videosu izlemek resmi olmayan Mikro Öğrenme yöntemidir. Aynı zamanda kurumlarda Vedubox gibi Mikro Öğrenme yöntemine uygun entegre LMS sistemleri kullanarak çalışanlarına daha kaliteli ve etkileyici eğitim sunabiliyorlar.

Yapılan araştırmalara Mikro Öğrenme ile öğrenen çalışanların bilgi ve becerileri daha iyi kavradığı görülmektedir. Örneğin, Johnson & Johnson, göz sağlığı çalışanlarına verdiği eğitim programlarını Mikro Öğrenme programlarıyla değiştirince, online derslerin tamamlanma oranı

%740 arttı. Dahası, kullanıcıların %93’ü eğitimler için bu platformu tekrar kullanmak istediklerini belirttiler.

Mikro Öğrenmenin ne olduğunu ve nasıl uygulandığını anlattıktan sonra şimdi de Mikro Öğrenmenin faydalarını biraz daha açıklayarak devam edebiliriz. Mikro Öğrenme yöntemi sayesinde öğrenciler eğitimin merkezinde oluyor ve eğitimi kontrol edebiliyorlar. Eğitimin merkezinde olan öğrenci eğitimini

kişileştirebilir ve kişileştirilmiş eğitimler öğrenenlerin

eğitime daha aktif bir şekilde katılmasına olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda öğrenciler klasik öğretim yönteminin esnek olmayan yapısına karşın Mikro Öğrenme yöntemiyle yer ve zaman fark etmeksizin farklı cihazlardan (Bilgisayar, telefon, tablet vs.) eğitimlerini alabilirler. Mikro Öğrenme yöntemi sadece öğrenciler için değil aynı zamanda eğitmenler ve kurumlar içinde birçok fayda sağlamaktadır. Örneğin; Mikro Öğrenme sayesinde eğitmenlerin eğitimlerin içeriğine kolay bir şekilde ekleme ve çıkarmalar yapabilmesi hem kendilerinin hem de öğrencilerinin güncel bilgi ve gelişmeleri takip etmesine olanak sağlıyor. Kurumlar için faydalarından bahsedecek olursak, Mikro Öğrenme yönetimine uygun online eğitim platformları sayesinde eğitim masraflarını ciddi bir şekilde düşürebilirler ve çalışanlarına kaliteli eğitim vererek çalışma verimliliğini arttırabilirler.

Sonuç olarak, gelişen teknolojiyle beraber Mikro Öğrenme yöntemi eğitim yöntemleri içinde önemli bir noktaya geldi. Bu teknolojik gelişmeler sayesinde kullanıcıların eğitim araçlarına kolay erişim imkânı Vedubox gibi Mikro Öğrenme yöntemine göre hazırlanmış LMS sistemlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Vedubox sistemi sayesinde, kurumlar ve eğitmenler öğrenciler için oluşturdukları eğitimleri parçalara ayrılmış şekilde sunarak, öğrencilerin daha etkili ve kolay bir şekilde kavramasını sağlayabilirler. Gelecekte meydana gelecek  teknolojik gelişimleri ve bilgiye erişim kolaylığını düşündüğümüzde, Mikro Öğrenme yönteminin çok daha önemli bir noktaya geleceği ve yaygınlaşacağı su götürmez bir gerçektir.