Paylaş

mikro ogrenim

Bilgi Çağının İhtiyaçlarına Cevap Vermeyi Hedefleyen Tasarım: Mikro Öğrenim

Mikro Öğrenim

Günümüzde teknoloji, her zamankinden hızlı gelişiyor ve değişim özel hayatımızı olduğu kadar iş ve eğitim ortamlarımızı da büyük oranda etkiliyor. Bundan yirmi yıl önce insanların sadece hayal edebileceği olanaklara bugün sahibiz ve bilgiye ulaşmak artık her zamankinden daha kolay.

Tabii bu durumun avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmakta. Gün içinde maruz kaldığımız, farklı kaynaklardan gelen onlarca bilgi arasında gerekli ve doğru bilgiyi ayırdetmek giderek zorlaşıyor. İnsanların tek bir konu üzerindeki dikkat süresi dakikalardan saniyelere düştü. Geleneksel eğitim modelleri çağımızın gereklerini yerine getirmekte geride kalabiliyor.

Bilgiye erişim artık belli bir zaman ve mekanda sınırlı değil.

Kişisel öğrenme kavramının giderek yayılmasıyla birlikte geliştirilen mikro öğrenim yaklaşımını yakından tanımakta fayda var. Çoğu zaman bilgiye ulaşmanın en hızlı ve en etkili yollarından biri olan mikro öğrenim, teknoloji kültürüne uyum sağlayarak; kısa zaman aralıklarında gerekli ve öz bilgiye hızlı ulaşma ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

Mikro öğrenimi ufak ve sindirilebilir dozlarda bilgi edinme yolu olarak tanımlayabiliriz. Mikro öğrenim, özet parçalar haline getirilen bilginin video, oyun, anket, sunum gibi çeşitli aktivitelerle desteklenerek öğrenene en etkin biçimde aktarılmasını hedefler.

Mikro öğrenim tasarımı, öğrenen kişiye kendi eğitim süreci üzerinde kontrol hakkı sağlar.

Kişi;

  • ne zaman (öğle arasında, gece yatmadan, sabah,…),
  • hangi sıklıkta (haftada iki gün, her gün,…),
  • nasıl ( okuyarak, dinleyerek, izleyerek ya da katılımda bulunarak olabilir),
  • ne kadar (5-10 dakikalık modüller halinde)

öğreneceğini ihtiyaçlarına göre belirler.

Mikro öğrenim yaklaşımının uzun soluklu eğitim stratejilerindeki yeterliliği tartışılabilir ama iyi planlanmış bir mikro öğrenim tasarımının iş ve eğitim hayatındaki avantajları oldukça fazladır:

  1. Zaman kazandırır, kısa sürede etkili sonuç alınmasını sağlar.
  2. Yoğunlaştırılmış özet bilgi aktarımı ve video, oyun, tartışma benzeri çeşitli yolları kullanması nedeniyle hafızada kalıcılığı arttırır.
  3. Mikro öğrenimin maliyeti geleneksel öğrenim yollarına göre çok daha düşüktür.
  4. Mobil cihazlarda kullanılabilir olması sayesinde eğitimde mekan sınırlamasını ortadan kaldırır.

Mikro öğrenim, teknolojinin olanaklarını kullanarak hem öğretene hem de öğrenene zaman ve maliyet açısından büyük avantaj sağlar.

Vedubox üzerinde, mikro öğrenme konseptine uygun olarak eğitimlerin 3-10 dakikalık parçalar halinde hazırlanması kolay tüketilmesini ve böylece istenilen hedefe hızlı ulaşılmasını kolaylaştırır.

Vedubox’ta 40 dakikalık bir eğitim örnekte olduğu gibi 9 adet videoya(alt konuya)

bölünebilir: