Paylaş

FlippedLearning1

Flipped Learning – VeduBox

İnternet teknolojileri eğitim yöntemlerini de değiştiriyor.  Flipped Learning olarak bilinen yöntem eğitim kalitesini artırmak için bir çok fırsat sunuyor.

Temelde eğitim bilginin aktarılması ve ödev, proje , uygulama vb..ile de öğrencinin bilgiyi özümsenmesi olarak 2 adımda tanımlanıyor.

Blended Learning olarak bilinen yöntemde; şu an okullarımızda yapıldığı gibi dijital eğitim içerikleri derse uyarlanarak yani harmanlanarak sunulmaya çalışılıyor.

Flipped Learning olarak bilinen yöntem de ise geleneksel eğitim yöntemi tersine çevriliyor.  Yani normalde ders sırasında sunulan ders anlatımları ve materyalleri online sunulurken, evde yapılan ödev ve proje gibi etkinlikler ders sırasında gerçekleştiriliyor.

Aslına bakarsanız geleneksel olarak bugüne kadar uygulanan yöntemde, hep öğretmen anlatır öğrenci ise dinler. Bunun  doğal – insan tabiatına uygun bir yöntem olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü insan bizzat işin içinde olduğunda, o işin anlatıcısı, yorumcusu olduğunda, denediğinde öğreniyor.  Dolayısıyla işin uygulama kısmını derse taşıdığınızda yani öğrenci dersde ödev yaptığında, sunum yaptığında, proje ekibine katıldığında, grup çalışması yaptığında sosyal öğrenme, akran öğrenmesi vb. birlikte gerçekleşiyor ve daha iyi bir sonuç elde ediliyor.

Bir de  Flipped Learning  sayesinde  kişileştirilmiş öğrenmeye de imkan sağlanmış olunur. Şöyle ki öğrenci dersde ders anlatımı sırasında derse odaklanamazsa anlayamayacak ve dersi tekrar dinleme imkanı da olmayacak. Halbuki ders içeriklerinin, anlatımlarının online sunulduğu ortamda öğrenci istediği kadar tekrar dinleme imkanına kavuşur.

Derse bağlı olarak farklı etkinliklerle sunulabilecek  Flipped Learning  öğrenme yöntemini şu şekilde özetleyebiliriz:

EVDE :    Öğrenci derse gelmeden önce ders videolarını seyreder ve yardımcı

materyalleri okur ve sorularını hazırlar.

OKULDA :   Öğretmen gerekirse özet geçer, soruları cevaplar ve ödev – proje gibi grup

çalışmalarında öğrencilere yardımcı olmaya çalışır.

Öğrenci ödev ve proje etkinliklerine katılır, arkadaşlarıyla etkileşimde bulunur.

Gerekirse sunum yapar.

Bunun yanında çoğunlukla 40dk’da anlatılan bir ders videoya çekildiğinde 10-20 dk’da anlatılabilir. Bir de ders mikro öğrenme konseptine göre 1-5 dk’lık anlamlı küçük parçalara bölündüğünde öğrencinin anlamadığı kısmı tekrar tekrar seyretmesi de sağlanmış olur.  Ayrıca her bir parça arasına etkileşimli testlerde eklenerek öğrenme pekiştirilir.

Online Ders 1 

Anlatım Videosu/İçerik   1

Etkileşimli Test 1

Anlatım  Videosu/ /İçerik   N

Etkileşimli Test N

Flipped Learning  öğrenciye kendi öğrenmesinden sorumlu olma, öğrenme odaklı olma, takım çalışması, daha iyi bir iletişim gibi bir çok faydanın yanında belki de en önemlisi
gelecekteki iş ortamına hazırlanmasını sağlar.

VeduBox  ( www.vedubox.com ) şirket, kolej-okul, kurs ve üniversite gibi eğitim kurumlarının  Flipped Learning, Blended Learning, Uzaktan Eğitim ve Online Etüt gibi ihiyaçları düşünülerek geliştirildi.

VeduBox videolu eğitim, gelişmiş soru bankası, ödev yönetimi test ve sınav özellikleri yanında video konferans gibi sanal sınıf özellikleri ve  newsfeed/forum, SMS, email, mesajlaşma gibi de iletişim teknolojilerini entegre bir şekilde sunarak, eğitim kurumlarının online eğitim sistemi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.www.vedubox.com
etgigrup.com