Paylaş

yozgat meb egitim 011

Yozgat Meb Dijital İçerik Geliştirme Eğitimi

İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş eğitim kapsamında öğretmenlerin dijital ve uzaktan eğitim sistemleri ve bu sistemlere yönelik kolay kullanımlı dijital içerik geliştirme araçlarının uygulamalı eğitimi ve danışmanlığı hizmeti alacaklarını belirtti. Düzenlenen bu faaliyetler sonunda ise ders sunum ve içeriklerinin geliştirilmesi ve daha kurumsal bir düzeye çıkarılmasının planlandığını dile getiren Kuş, “Eğitim süresince e-öğrenme, uzaktan eğitim ve içerik geliştirme ile ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınacaktır. Alınacak bu eğitimlerin örgün, yaygın ve sargın eğitim faaliyetlerine katkısının olacağı ve aynı zamanda Yozgat’ta dijital eğitim ve uzaktan eğitim sektörünün gelişmesine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kuş, proje kapsamında alınacak eğitimler ile öğretmenlerin dijital yeterlilik konusunda yeterliliklerinin artırılmasına ve bu konuda profesyonelleşmesine katkı sağlanacağını da kaydetti. Hazırlanacak olan e- materyallerin EBA portalına yüklenmesi ile MEB’e bağlı tüm kurum ve kişilerin hizmetine sunulabilecek bir e-materyal bankasının da oluşumuna katkı sağlanacağını anlatan Kuş, şunları söyledi;

“Oluşturulabilecek e-içerikler diğer milli eğitim müdürlükleri, okullar ve eğitim kuruluşlarına örnek olacaktır. Kaliteli ders içeriklerinin ve dijital içeriklerin daha geniş kitleler tarafından erişilmesi, paylaşılması ve geliştirilmesine fırsat sağlayacaktır. Eğitime katılan öğretmenlerimiz kendi derslerini e-ders şeklinde hazırlayabilecekler ve uzakta eğitim verecek bilgi ve yeteneğe sahip olabilecekler. Dijital içerik konusunda paylaşımda bulunabilecek düzeye gelecekler.”